The Hospitality Academi – Case Study: The Kings Head Inn Llandovery (Ariyan Ltd)

Owner, Genan Zulchefil, of The Kings Head Inn, Llandovery (Ariyan Ltd) and 4 of his staff were the recent beneficiaries of a Fully Funded Level 2 Award in basic life support and safe use of an automatic external defibrillator training via The Hospitality Academi project delivered by Really Pro Ltd.  The training was delivered onsite with everyone thoroughly enjoying the day.

Roedd y perchennog, Genan Zulchefil, o The Kings Head Inn, Llanymddyfri (Ariyan Ltd) a 4 o’i staff wedi derbyn yn ddiweddar Gwobr Lefel 2 mewn cynnal bywyd sylfaenol a defnydd diogel o hyfforddiant diffibriliwr allanol awtomatig, trwy brosiect Yr Academi Llegygarwch a ddarparwyd gan Really Pro Ltd. Cyflwynwyd yr hyfforddiant ar y safle gyda phawb wedi mwynhau’r diwrnod llawer.


Really Pro have provided excellent training skills for my staff” Genan Zulchefil

“Mae Really Pro wedi darparu sgiliau hyfforddi rhagorol i fy staff” Genan Zulchefil


To book your FREE staff training, please get in touch with us by calling our team on 01437 224568 or emailing theteam@reallypro.co.uk.

I archebu eich hyfforddiant staff AM DDIM, cysylltwch â ni drwy ffonio ein tîm 01437 224568 neu e-bost theteam@reallypro.co.uk.