The Hospitality Academi – Case Study: The Spilman Hotel, Carmarthen

Funded-by-UK-Gov

The Hospitality Academi is a dynamic skills project funded by the UK Shared Prosperity Fund, administered by Carmarthenshire County Council. The project is designed to help hospitality, leisure, accommodation and tourism businesses across Carmarthenshire to upskill, retrain and attract new staff.

Ivo Lima, owner of Spilman Hotel, Carmarthen and 4 of their staff were the recent beneficiaries of FREE L2 Basic Life Skills & Safe use of a AED Defibrillator via The Hospitality Academi project funded by the UK Government.

Mae’r Academi Lletygarwch yn brosiect sgiliau dynamig gan y Gronfa Ffyniant Cyffredin y DU, a gweinyddwyd gan Gyngor Sir Gâr. Mae’r prosiect wedi’i gynllunio i helpu lletygarwch, hamdden, llety a thwristiaeth busnes dros Sir Gâr i uwchsgilio, ail hyfforddi a denu staff newydd.

Ivo Lima, perchennog Gwesty Spilman, Caerfyrddin a 4 o’u staff yn fuddiolwyr hyfforddiant diweddar L2 Sgiliau Bywyd Sylfaenol AM DDIM a defnydd Diogel o Ddiffibriliwr AED trwy brosiect Academi Lletygarwch a ariennir gan y Llywodraeth DU.


“Very useful training – everyone should do it!” Ivo Lima

 

“Hyfforddiant defnyddiol iawn – dylai pawb ei wneud!” Ivo Lima


Read the full testimonial below:

Ivo Lima, Owner of The Spilman Hotel, Carmarthen said; “Very useful training – everyone should do it!”

Darllenwch y dysteb lawn isod:

Dywedodd y Ivo Lima, perchennog Gwesty Spilman, Caerfyrddin; “Hyfforddiant defnyddiol iawn – dylai pawb ei wneud!”


To book your FREE staff training, please get in touch with us by calling our team on 01437 224568 or emailing theteam@reallypro.co.uk.

I archebu eich hyfforddiant staff AM DDIM, cysylltwch â ni drwy ffonio ein tîm 01437 224568 neu e-bost theteam@reallypro.co.uk.

Hospitality Academi Bilingual Logo