The Hospitality Academi – Case Study: The Drovers B&B, Llandovery

Funded-by-UK-Gov

Jill & Michael Blud, owners of The Drovers Bed & Breakfast, Market Square, Llandovery were the recent beneficiaries of FREE Level 2 Principles of Food Safety for Catering training via The Hospitality Academi project funded by the UK Government.

Roedd Jill a Michael Blud, perchnogion Drovers B&B, Sgwâr y Farchnad, Llanymddyfri yn fuddiolwyr hyfforddiant Egwyddorion Diogelwch Bwyd Lefel 2 ar gyfer Arlwyo yn ddiweddar AM DDIM trwy’r Prosiect Academi Lletygarwch a ariennir gan Lywodraeth y DU.


“Very good to keep up to date with new guidance, especially allergens.” Owner, Jill Blud”

 

“Mae’n ddefnyddiol iawn cael y wybodaeth ddiweddaraf am y canllawiau newydd, yn enwedig alergenau”


Read the full testimonial below:

Owner Jill Blud said; “Very good to keep up to date with new guidance especially allergens. I used to teach this training myself and so I found the trainer to be excellent in her delivery and the course was very informative – full of important facts that I as a business owner needed to know”

Darllenwch y dysteb lawn isod:

Dywedodd y perchennog Jill Blud; “Mae’n ddefnyddiol iawn cael y wybodaeth ddiweddaraf am y canllawiau newydd, yn enwedig alergenau. Roeddwn i’n arfer addysgu’r hyfforddiant hwn a theimlais fod yr hyfforddwr yn rhagorol yn ei chyflwyniad ac roedd y cwrs yn addysgiadol iawn – yn llawn ffeithiau pwysig yr oedd angen i mi fel perchennog busnes eu gwybod.”


If you are in the hospitality, leisure, accommodation or tourism sector and your business is based in Carmarthen, please click here to complete an enquiry form.

Os ydych yn y sectorau lletygarwch, hamdden, llety neu dwristiaeth a bod eich busnes wedi’i leoli yng Nghaerfyrddin, cliciwch yma i gwblhau ffurflen ymholiad.

Hospitality Academi Bilingual Logo